Уведомление за защита на личните данни на

Зюдволе Груп Италия ЕАД – клон Булсафил КЧТ

1. Администратор на данни
Като оператор на този уебсайт (https://www.suedwollegroup.com/bulsafil), Зюдволе Груп Италия АД- Клон Булсафил, бул. „Руски“ №77В, Пловдив 4000, България, е администратор на данни по смисъла на Общия регламент на Европейския Съюз за защита на данните, който самостоятелно или съвместно взима решения за целите и средства за обработване на личните данни, наричани в настоящето „данни“.

2. Обработване на лични данни
Съгласно Общия регламент за защита на данните, лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице („субект на данни“). За подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор (като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор, или един или повече специфични признаци, отнасящи се до физическа, физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност на това физическо лице).

Обработване означава всяка операция или набор от операции, извършвани или не с автоматични средства, прилагани към личните данни, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Използването на нашия уебсайт не изисква от вас да предоставите данни. В определени случаи, обаче, ще ни е необходимо вашето име, адрес и доплнителна информация, за да предоставим исканите от вас услуги.

Същото се отнася до, напр. изпращането на информационни материали и поръчани стоки, както и до отговори на отделни запитвания. Ние ще ви уведомим, когато това е необходимо. В допълнение, ние обработваме данни, които ни предоставяте доброволно, както и данни, които се събират автоматично при посещение на нашия уебсайт (напр., вашия IP адрес и наименованията на отворените от вас страници, вашия браузер и операционна система, час и дата на достъп, използвани търсачки и наименования на изтеглените файлове).

Ако поискате нашите услуги, обикновено се събират единствено данни, необходими за да предоставим услугата. Всички допълнителни данни, които може да поискаме, се предоставят доброволно.

Данните ще се обработват единствено с цел предоставяне на исканите услуги и защита на нашите законни бизнес интереси.

3. Защита на вашите лични данни
Благодарим ви за проявения от вас интерес към нашата компания, продукти и услуги. Ние желаем да се чувствате сигурни относно личните си данни, когато посещавате нашия уебсайт. Ние се отнасяме сериозно към защитата на личните ви данни и стриктно спазваме Общия регламент за защита на данните и немския Федерален закон за защита на данните [Bundesdatenschutzgesetz, BDSG] във вида, в който са валидни в дадения момент.

Ние сме въвели технически и организационни мерки, за да гарантираме спазването на разпоредбите за защита на данните, както от наша страна, така и от страна на нашите външни доставчици на услуги. Изискваме от своите служители и външни доставчици да опазват поверителнастта и да спазват Общия регламент за защита на данни немския Федерален закон за защита на данните във вида, в който са валидни в дадения момент.

Като част от нашето задължение за предоставяне на информация, ние желаем тази Политика за защита на личните данни да бъде възможно най-прозрачна, и за целта в настоящето ще обясним целите на обработването на данните ви и използването на инструменти за проследяване/анализ, бисквитки и приставки за социални медии.

4. Цели, за които се обработват лични данни
Ще обработваме данните, предоставени от вас, в съответствие с принципите за минимизиране на данните и ограничаване на целите. Принципът на ограничение на целите гласи, че данни трябва да се събират за конкретни, ясно формулирани и законни цели, и да не бъдат впоследствие обработвани по несъвместим с тези цели начин. По-нататъшното обработване за целите на архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели.

Ние обработваме вашите данни единствено с цел да отговорим на запитвания, да обработим поръчките ви и да предоставим достъп до определена информация или оферти за вас. Поддържането на отношения с клиентите може да изисква ние или нает от нас доставчик на услуги да използваме тези данни, за да ви информираме за продуктови предложения или да проведем онлайн анкети, за да изпълним задачите и изискванията, определени от нашите клиенти.

Ние обработваме данни, които предоставите онлайн за посочените цели. Вашите данни няма да се предават на трети страни без изричното ви съгласие.

Данни ще бъдат събирани или предавани на упълномощени държавни институции и длъжностни лица, в съответствие с приложимите закони или ако от нас се изисква да направим това по силата на съдебно решение.

Ние ще уважим вашето евентуално нежелание да предоставите данните си, за да подкрепите нашите отношения с клиенти (особено не за целите на директен маркетинг или маркетингови проучвания). Ние няма да продадем данните ви на трети страни, или по какъвто и да е друг начин да използваме данните ви за комерсиални цели без вашето съгласие.

5. Данни, събрани автоматично при посещението ви на нашия уебсайт
Когато използвате нашия уебсайт, следнте данни могат да бъдат обработени поради технически и организационни причини: имената на страниците, които сте отворили, вашия браузър и операционна система, час и дата на достъп, използвани търсачки или имена на изтеглени файлове и вашия IP адрес.

6. Бисквитки
Когато посещавате нашия уебсайт, ние може да запазим информация на вашия компютър под формата на бисквитки (за сесията). Бисквитките са малки текстови файлове, предавани от уеб сървър до вашия браузър и запазвани на хард диска на вашия компютър.

Освен вашия IP адрес, няма да бъдат запазвани никакви други лични данни за потребителя. Тази информация ви позволява да бъдете автоматично разпознати при следващото си посещение на нашия уебсайт и ще улесни навигацията ви. Бисквитките ни дават възможност, например, да пригодим нашия уебсайт към вашите интереси и да запазим паролата ви, така че да не е необходимо да я въвеждате всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Можете, също така, да разгледате уебсайта ни без бисквитки. Ако не искате да разпознаваме компютъра ви, можете да възпрепятстване запазването на бисквитки на хард диска ви, като настроите своя браузър на „Деактивирай бисквитките“ („Disable cookies.“) За подробни инструкции, моля вижте помощната функция на своя браузер. Обърнете внимание, обаче, че деактивирането на бисквитки може да не ви позволи да използвате напълно всяка функция на нашите оферти.

7. Използване на Google Analytics
Нашият уебсайт използва Google Analytics, уеб анализираща услуга, предоставяна от Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics използва „бисквитки“, които са текстови файлове, поставяни на вашия компютър с цел да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта.

Информацията, генерирана от бисквитките, относно вашето използване на този уебсайт обикновено се предава на и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Ако се активира анонимността на IP на този уебсайт, обаче, Google предварително ще съкрати вашия IP адрес в рамките на държавите-членки на Европейския Съюз или на други държави, страни по Споразумението за европейското икономическо пространство (така нареченото маскиране на IP).

Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на Google сървър в САЩ и се съкращава там. Анонимизацията на IP е активна на този уебсайт. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация за целите на оценяване на вашето ползване на уебсайта чрез изготвяне на отчети за уебсайтовата активност и предоставяне на други услуги на уебсайт операторите, свързани с използването на уебсайта и интернет.

IP адресът, предаван от вашия браузер като част от Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google. Можете да откажете използването на бисквитки като изберете съответните настройки на вашия браузер. Обърнете внимание, обаче, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Също така, може да не се съгласите да бъдат събирани данни, генерирани от бисквитките и свързани с това как използвате уебсайта, от Google (включително и вашия IP адрес) и тези данни да не бъдат обработвани от Google, чрез изтегляне и инсталиране на браузер приставките от следния линк. Настоящият линк за това е: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-US

Като алтернатива на браузер приставките или на браузерите на мобилните устройства, можете да кликнете на този линк, за да възпрепятствате Google Analytics от събиране на данни на този уебсайт в бъдеще. На вашето устройство се поставя бисквитка за „отказ“. Ако изтриете бисквитките си, трябва отново да кликнете на линка.
Датата на декларацията за поверителност и условията за ползване на Google можете да получите тук:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://policies.google.com/terms?hl=de

8. Използване на Instagram
Нашият уебсайт използва „Instagram“, управляван от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. „Instagram“ бутоните на нашия уебсайт уведомяват Instagram, че сте отворили съответна страница на нашия уебсайт. Ако сте регистрирани в Instagram, Instagram може да препрати вашето посещение на уебсайта ни към вашия акаунт в Instagram и да свърже вашите данни. Instagram запазва данните, предадени от браузела ви, когато се активира бутона „Instagram“. За целите и до степента на събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на данни от Instagram и съответните ви права и опции за настройка за защита на личните ви данни, моля вижте Политиката на Instagram за защита на личните данни на: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Ако не желаете Instagram да препрати посещението ви на нашия сайт към вашия Instagram акаунт, моля излезте от своя Instagram акаунт /профил/ преди да посетите нашата уеб страница.

9. Използване на WeChat
Нашият уебсайт използва “WeChat“, който се управлява от Tencent Holdings Ltd., Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China. WeChat App предлага много възможности за комуникация, като предаване на текстови съобщения, снимки, видеа, гласова поща и др., до други потребители.

Ако използвате WeChat, вашите данни и информация, че сте отворили определена страница на нашето уебсайт предложение, ще бъдат предадени на сървърите на WeChat и обработени в Китай. Това означава, че данните за ползване ще бъдат свързани с личния ви акаунт. Дори и да нямате профил в социалната медия WeChat, WeChat може да получи и запази вашия IP адрес.

Ние не можем да окажем влияние върху съдържанието на предадените данни. За целите и обхвата на обработването на данни, вашите права като субект на данни и опции за настройка на поверителността, моля посетете следния уебсайт, на който е изложена политиката за защита на личните данни на провайдера: https://www.tencent.com/en-us/zc/privacypolicy.shtml.

10. Деца и младежи
Нашият уебсайт е предназначен изключително за потенциални кандидати/клиенти, бизнес партньори и представители на медиите.

Лица под 16 годишна възраст не трябва да ни предават данни без разрешението на родител или настойник. Ние не изискваме данни от деца или младежи, които не са навършили 16 години. Не събираме такива данни, нито ги предоставяме на трети страни.

11. Сигурност
Ние прилагаме технически и оперативни предпазни мерки в съответствие с приложимите законови разпоредби, за да защитим данните ви от загуба, унищожаване, манипулация и неоторизиран достъп. Мерките ни за сигурност се ревизират редовно и се актуализират и привеждат в съответствие с най-новите технологии. Всичките ни служители и лица, участващи в обработването на данни, са задължени да спазват Общия регламент за защита на данните в актуалната му версия, както и всички други приложими закони и разпоредби за защита на данните, както и да опазват конфиденциалността на данните.

В допълнение, ние сключваме съответни споразумения с всички външни доставчици на услуги, които наемаме.

Мерките ни за сигурност се ревизират редовно и се актуализират и привеждат в съответствие с най-новите технологии.

12. Промени в политиката ни за защита на личните данни
Ние си запазваме правото да правим промени в мерките за сигурност и защита на данните, ако е необходимо, във връзка с новите технологии. В такива случаи, ние адаптираме съответно и Политиката си за защита на личните данни. Следователно ви умоляваме да се запознаете със съответната валидна версия на Политиката ни за защита на личните данни.

13. Съгласие
Ако обработването на вашите данни изисква вашето съгласие, ние трябва да получим това съгласие от вас, и да използваме данните ви за посочените цели, за които сте дали съгласието си. Съгласието ви ще бъде документирано дигитално.

Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като това ще влезе в сила от момента на оттеглянето. За да направите това, моля, пишете ни на: botov@bulsafil-suedwollegroup.com

14. Процес на прилагане
Предавайки вашите данни, вие се съгласявате те да бъдат обработени за съответния процес на прилагане. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект.

15. Права на субектите на данни
Ако ние обработваме данните ви, вие имате следните широки права като субект на данни:

a) Право на информация
Съгласно Член 15 на Общия регламент за защита на данните, имате право на информация относно обработваните от нас данни.
В частност, можете да получите информация за целите на обработването, съответните категории лични данни, категориите евентуални получатели и предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни.

Моля, подавайте искания за информация до Явор Ботов или по електронна поща до botov@bulsafil-suedwollegroup.com.

b) Право на коригиране
Съгласно Член 16 на Общия регламент за защита на данните, имате право да поискате от нас коригиране или попълване на вашите данни.

Може да упражните това си право като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

c) Право на изтриване
Съгласно Член 17 на Общия регламент за защита на данните, имате право да изискате лични данни, отнасящи се до вас, да бъдат изтрити, ако вече не е необходимо тяхното съхранение или ако няма друго законно основание за тяхното обработване. Също така, можете да заявите изтриване, ако възразявате срещу обработването на данни и няма важно законово основание за обработването, и ако вашите данни са били обработени незаконно, или ако личните данни трябва да бъдат изтрити в съответствие със законово задължение по силата на национален закон или закон на ЕС.

Може да упражните това си право като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

d) Право на ограничаване на обработването
Съгласно Член 18 на Общия регламент за защита на данните, вие имате право да изискате ограничаване на обработването, ако оспорвате точността на личните ви данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните ви данни; ако обработването е неправомерно, но не желаете данните ви да бъдат изтрити; целите за обработването вече не са приложими, но данните се изискват за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или сте възразили срещу обработването съгласно Член 21 на Общия регламент за защита на данните, но очаквате проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред вашите интереси.

Може да упражните това си право като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

e) Право на преносимост на данните
Съгласно Член 20 от Общия регламент за защита на данните, имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (преносимост на данните). В допълнение, при определени обстоятелства, също имате право да получите данните си директно от администратора, ако това е технически възможно.

Може да упражните това си право като се свържете с нас на посочените по-горе адреси.

16. Право на възражение
Вие имате право на възражение срещу обработването на данните ви за горепосочените цели по всяко време (Чл.21 от Общия регламент за защита на данните). Това е възможно за възражения срещу обработване за целите на директния маркетинг, или на основание, свързано конкретното ви лично положение. Ако изразите възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг, ние ще приложим общото ви право на възражение без информация относно конкретното ви лично положение.

За да упражните своето право на възражение, моля обърнете се към Явор Ботов или ни пишете на следния електронен адрес: botov@bulsafil-suedwollegroup.com.

17. Въпроси, предложения, оплаквания до вътрешния/външния служител по защита на данните
Ако имате въпроси относно нашата Политика за защита на личните данни, защитата на данните или обработването на личните ви данни, моля свържете се директно с нашия служител по защита на данните:

Bernhard Bock

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: yarns@suedwollegroup.de
Tel.: 0941-2986930

Искания за информация, предложения и жалби може също да се подават до служителя за защита на данните.

18. Право на подаване на жалба до надзорен орган
Моля, обърнете внимание, че, независимо от други административни или правни средства на защита, вие имате право да подавате жалби до надзорните власти, особено в държава-членка по обичайното ви пребиваване, месторабота или място на предполагаемо нарушение, ако считате, че обработването на вашите лични данни е в нарушение с Общия регламент за защита на данните.

Можете да намерите списък на надзорните органи (извън публичния сектор) и техните адреси (на немски език) на:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.