Polityka Prywatności

Polityka prywatności EAST WEST SPINNING Spółka z o.o.

1. Administrator
Jako administrujący i zarządzający stroną internetową pod adresem URL: https://www.suedwollegroup.com/ews East West Spinning Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 85 jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO), który indywidualnie lub wspólnie z innymi podmiotami podejmuje decyzje w sprawie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, zwanych dalej „danymi”.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora (takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników fizycznych lub fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna osoby fizycznej).

Przetwarzanie oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy za pomocą automatycznych środków przetwarzania czy nie, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych. Jednak w niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojego imienia i nazwiska, adresu i dodatkowych informacji, aby wykonać zamówione usługi.

To samo dotyczy np. wysyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów oraz odpowiedzi na indywidualne zapytania. W razie potrzeby powiadomimy Cię o konieczności ich podania. Ponadto przetwarzamy tylko dane, które nam przekazujesz dobrowolnie, a dane, które są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej (np. Twój adres IP i nazwy otwieranych stron, przeglądarka i system operacyjny, godzina i data dostępu, wyszukiwanie zastosowane silniki lub nazwy pobranych plików w ramach logów systemowych).

Jeśli będziemy świadczyć na Twoją rzecz usługi, gromadzone będą tylko dane wymagane do wykonania usługi. Wszelkie dane, o które możemy poprosić, powinny zostać podane przez Ciebie dobrowolnie.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia wymaganych usług i ochrony naszych uzasadnionych interesów administratora, tj. celów biznesowych – art 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

3. Ochrona Twoich danych osobowych
Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie w odniesieniu do swoich danych podczas odwiedzania naszej witryny. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych i ściśle przestrzegamy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych zarówno przez nas, jak i naszych pracowników i współpracowników. Wymagamy od naszych pracowników i współpracowników zachowania poufności i przestrzegania RODO oraz ustawy o ochronie danych.

W ramach naszego obowiązku dostarczania jasnych i przejrzystych informacji chcemy, aby niniejsza Polityka prywatności była jak najbardziej klarowna i wyjaśnimy poniżej cele przetwarzania Twoich danych oraz korzystania z narzędzi do śledzenia/analizy, plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane zgodnie z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia celu.

Zasada ograniczenia celu stanowi, że dane będą gromadzone do określonych, wyraźnie z góry określonych, i zgodnych z prawem celów i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Dalsze przetwarzanie do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uważane za niezgodne z pierwotnymi celami.

Przetwarzamy Twoje dane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, obsługi zamówień i zapewnienia dostępu do niektórych informacji lub usług. Utrzymywanie relacji z klientami może również wymagać od nas lub współpracowników korzystania z tych danych w celu informowania Cię o ofertach produktów lub przeprowadzania ankiet online w ramach badań rynku.

Przetwarzamy dane, które podajesz online, wyłącznie w podanych celach. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane będą gromadzone lub przekazywane wyłącznie uprawnionym instytucjom państwowym i urzędnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub jeżeli jest to wymagane na podstawie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu. Przekazujemy Twoje dane także na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych współpracownikom lub usługodawcom jak świadczącym usługi hostingowe.

Szanujemy to, że możesz nie chcieć podać swoich danych w celu wsparcia naszych relacji z klientami (szczególnie nie w celach marketingu bezpośredniego lub badań rynku). Nie będziemy sprzedawać twoich danych podmiotom trzecim ani co do zasady w żaden inny sposób udostępniać Twoich danych bez twojej zgody.

5. Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane ze względów technicznych i organizacyjnych następujące dane:
Nazwy otwieranych stron, przeglądarki i systemu operacyjnego, godziny i daty dostępu, używanych wyszukiwarek lub nazw pobranych plików i adresu IP.

6. Cookies
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy zapisywać informacje na twoim komputerze w formie sesyjnego pliku cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy do przeglądarki i zapisywane na dysku twardym Twojego komputera.

Z wyjątkiem twojego adresu IP żadne osobiste dane nie zostaną zapisane. Cookies zapisane w w Twoim komputerze umożliwiają automatyczne rozpoznanie podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej i ułatwiają nawigację. Pliki cookie pozwalają nam np. dostosować naszą stronę internetową do twoich zainteresowań i zapisać twoje hasło, abyś nie musiał ponownie go wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Możesz również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twój komputer przy kolejnych odwiedzinach strony, możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie na dysku twardym Twojego komputera, ustawiając w przeglądarce opcję „Wyłącz pliki cookie”. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z funkcją „Pomoc” Twojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z każdej funkcji naszej strony internetowej.

7. Użycie Google Analytics

Nasza strona Internetowa stosuje Google Analytics – internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc, („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Usługa Google Analytics używa „cookies” („ciasteczek”), które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerze, aby pomóc stronie internetowej analizować w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez użytkowników.

Informacja generowana przez „ciasteczka”, a dotycząca sposobu w jaki Państwo wykorzystujecie tę stronę zostanie następnie przesłana do i zachowana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli jednak anonimizacja IP jest aktywowana na stronie, Google skraca Państwa adres IP przed przesłaniem na serwer w USA. Taka usługa obejmuje państwa będące członkami Unii Europejskiej lub inne państwa, które są sygnatariuszami Umowy dotyczącej Europejskiej Strefy Ekonomicznej (mowa tu o tzw. maskowaniu IP).
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesłany do jednego z serwerów Google w USA i tam skrócany.

Anonimizacja IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.
W imieniu operatora tej strony, Google będzie wykorzystywał infomacje w celu ewaluacji sposobu w jaki Państwo korzystają ze strony, generując raporty o aktywności strony oraz dostarczając operatorom strony innych usług związanych z aktywnością strony i wykorzystaniem Internetu.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę jako część Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możecie Państwo odmówić użycia „ciasteczek” przez wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce, jednakże prosimy mieć na uwadze, że jeśli Państwo to zrobicie, to możecie nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Możecie Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez „ciasteczka”, a odnoszących się do tego w jaki sposób korzystają Państwo ze strony (włączając w to Państwa adres IP) oraz zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod wskazanym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jako alternatywę do wtyczki do przeglądarki lub do przeglądarek w urządzeniach mobilnych, możecie Państwo kliknąć w ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej w przyszłości. „Ciasteczka” pozwalające wycofać się z tego działania jest umieszczane na Państwa urządzeniu. Jeśli skasujecie Państwo „ciasteczka”, musicie ponownie kliknąć w poniższy link.

Możecie Państwo zapoznać się z polityką prywatności i warunków korzystania z Google pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/terms?hl=pl

8. Korzystanie z Instagrama
Nasza strona internetowa korzysta z „Instagram” obsługiwanego przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przyciski „Instagram” znajdujące się na naszej stronie powiadomią Instagram, że otworzyłeś odpowiednią zakładkę naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem na Instagramie, Instagram może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie i połączyć Twoje dane. Instagram zapisze dane przesłane przez przeglądarkę, gdy przycisk „Instagram” zostanie przez Ciebie aktywowany. Aby zapoznać się z celem i zakresem gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram oraz odpowiednimi prawami i opcjami ustawień ochrony prywatności, zapoznaj się z Polityką prywatności Instagram na stronie: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Jeśli nie chcesz, aby Instagram przypisał Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie, wyloguj się z konta na Instagramie przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

9. Korzystanie z WeChat
Nasza strona internetowa korzysta z „WeChat”, który jest obsługiwany przez Tencent Holdings Ltd., Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China. Aplikacja WeChat oferuje wiele możliwości komunikacji, takich jak przesyłanie tekstów, zdjęć, filmów, poczty głosowej itp. innym użytkownikom.

Jeśli korzystasz z WeChat, zgadzasz się aby Twoje dane i informacje, zostały przesłane na serwery WeChat i przetworzone w Chinach. Oznacza to, że dane użytkowania zostaną przypisane do twojego konta osobistego. Nawet jeśli nie masz konta społecznościowego WeChat, WeChat może uzyskać i zapisać Twój adres IP.

Nie mamy wpływu na treść przesyłanych danych do WeChat. Aby zapoznać się z celem i zakresem przetwarzania danych, prawami podmiotu danych i opcjami ustawień prywatności, odwiedź następującą stronę internetową zawierającą politykę prywatności dostawcy: https://www.tencent.com/en-us/zc/privacypolicy.shtml

10. Dzieci i młodzież
Nasza strona internetowa jest skierowana wyłącznie do potencjalnych wnioskodawców/ klientów, partnerów biznesowych i przedstawicieli mediów.

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam danych bez zgody rodzica lub opiekuna. Nie wymagamy danych od dzieci i młodzieży, którzy nie ukończyli jeszcze 16 roku życia. Nie zbieramy takich danych ani nie udostępniamy takich danych podmiotom trzecim.

11. Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w celu ochrony danych przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją i nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do ryzyk wiążących się z ich przeterminowaniem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby uczestniczące w przetwarzaniu danych są zobowiązane do przestrzegania RODO oraz ustawy o przetwarzaniu danych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych i muszą traktować dane jako poufne.

Ponadto zawieramy umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy świadczą dla nas odpowiednie usługi.

Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie przeglądane i dostosowywane z uwzględnieniem postępu technologicznego.

12. Zmiany w naszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych środkach bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli są one wymagane ze względu na postęp techniczny. W takich przypadkach dostosujemy również naszą Politykę prywatności. Dlatego należy każdorazowo zwracać uwagę na wersję naszej Polityki prywatności, gdyż pomiędzy Twoimi wizytami na stronie może ulec zmianie.

13. Zgoda
Jeśli przetwarzanie Twoich danych wymaga Twojej zgody, uzyskamy ją od Ciebie i wykorzystamy Twoje dane do określonych celów, dla których poprosiliśmy o Twoją zgodę. Twoja zgoda zostanie udokumentowana cyfrowo.
W przypadku zgody podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie działa wstecz. Aby cofnąć zgodę, wyślij do nas list zaadresowany na Martynę Popiół lub napisz do nas na adres e-mail iodo@ews-suedwollegroup.com

14. Proces aplikacji
Przesyłając dane w tym uzupełniając odpowiednie formularze, przesyłając CV, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w ramach odpowiedniego procesu aplikacyjnego, których danych obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

15. Prawa podmiotów danych
Jeśli przetwarzamy Twoje dane, to przysługują:

a) Prawo dostępu – prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych.
Możesz w szczególności uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach potencjalnych odbiorców i przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych.

Prośby o informacje prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

b) Prawo do sprostowania danych
Zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, masz prawo do uzyskania od nas sprostowania lub uzupełnienia swoich danych.

Wnioski prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

c) Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym
Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie:
– jeśli przechowywanie danych nie jest już wymagane i jeśli administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
– jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu i administrator nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania albo jeśli Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa krajowego.

Wnioski prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania jeśli:
– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności twoich danych osobowych;
– jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych;
– administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania dla jakich je zebrał, ale dane są wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
– w przypadku zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO do czasu ustalenia przez administratora czy uzasadnione interesy administratora danych przeważają nad interesami podmiotu którego dane dotyczą.

Wnioski prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

e) Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do żądania od administratora informacji (kopii danych), które uzyskaliśmy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy lub na podstawie udzielonej zgody (np. na przetwarzanie danych w celach marketingowych), przy czym dane te muszą zostać wydane przez administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wnioski prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

16. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych (art. 21 RODO). Jest to możliwe w przypadku przetwarzania danych w uzasadniony interesie administratora lub jeżeli istnieje taki prawny obowiązek z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją osobistą. Jeśli sprzeciwisz się stosowanemu marketingowi bezpośredniemu, zastosujemy Twoje prawo sprzeciwu bez konieczności uzasadniania go Twoją szczególną sytuacją.

Wnioski prosimy kierować do Martyny Popiołek na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email iodo@ews-suedwollegroup.com

17. Pytania, sugestie, skargi do inspektora ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki prywatności, ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Our data protection officer is:

Bernhard Bock

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: yarns@suedwollegroup.de
Tel.: 0941-2986930

Prośby o informacje, sugestie i skargi można również składać do inspektora ochrony danych.

17. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Niezależnie od innych środków administracyjnych lub prawnych masz prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych, szczególnie w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłe miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz organów nadzoru (sektora niepublicznego) i ich adresów znajduje się (w języku niemieckim) pod adresem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html