Thông báo về Bảo mật

1. Kiểm soát
Là đơn vị điều hành trang điện tử này (https://www.suedwollegroup.com/dws), Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, trụ sở tại Lô A8, cụm công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, là đơn vị kiểm soát theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung khối EU (GDPR), là đơn vị đưa ra quyết định cá nhân hoặc cùng nhau về các mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân, sau đây được gọi là “dữ liệu”.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân
Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng (chủ thể dữ liệu). Một người có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh (như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của người tự nhiên đó).

Xử lý có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các bộ dữ liệu cá nhân, cho dù có hay không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

Sử dụng trang web của chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ cần tên, địa chỉ và thông tin bổ sung của bạn để thực hiện các dịch vụ được yêu cầu của bạn.

Điều tương tự cũng áp dụng cho, ví dụ, việc gửi tài liệu thông tin và hàng hóa được đặt hàng và trả lời các câu hỏi cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có yêu cầu. Hơn nữa, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi và dữ liệu được thu thập tự động khi trang web của chúng tôi được truy cập (ví dụ: địa chỉ IP của bạn và tên của các trang bạn đã mở, trình duyệt và hệ điều hành, thời gian và ngày truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng hoặc tên của các tập tin tải về).

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ của chúng tôi, thông thường chúng tôi chỉ thu thập những dữ liệu được yêu cầu để chúng tôi thực hiện dịch vụ. Bất kỳ dữ liệu bổ sung nào mà chúng tôi yêu cầu đều có thể được cung cấp một cách tự nguyện.

Dữ liệu sẽ chỉ được xử lý để thực hiện các dịch vụ được yêu cầu và bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công ty của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn về dữ liệu của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt Quy định bảo vệ dữ liệu chung và Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang Đức [Bundesdatenschutzgesetz, BDSG] ở dạng hợp lệ tương ứng.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu của cả chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được ủy quyền của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu nhân viên của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền duy trì bảo mật và tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung và Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang Đức ở dạng hợp lệ tương ứng.

Là một phần nghĩa vụ cung cấp thông tin của chúng tôi, chúng tôi muốn Chính sách quyền riêng tư này minh bạch nhất có thể và sẽ giải thích các mục đích xử lý dữ liệu của bạn và sử dụng các công cụ theo dõi/ phân tích, các tập tin web và các phương tiện truyền thông xã hội sau đây.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu bạn cung cấp theo các nguyên tắc tiết kiệm dữ liệu và giới hạn mục đích. Nguyên tắc giới hạn mục đích nói rằng dữ liệu sẽ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không được xử lý thêm theo cách không tương thích với các mục đích đó. Xử lý thêm cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê không được coi là không tương thích với mục đích ban đầu.

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn để trả lời các câu hỏi, xử lý các đơn đặt hàng của bạn và cung cấp quyền truy cập vào một số thông tin hoặc ưu đãi nhất định cho bạn. Việc duy trì mối quan hệ khách hàng cũng có thể yêu cầu chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sử dụng dữ liệu này để thông báo cho bạn về ưu đãi sản phẩm hoặc thực hiện khảo sát trực tuyến để thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu do khách hàng của chúng tôi đặt ra

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu bạn cung cấp trực tuyến cho các mục đích đã nêu. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Dữ liệu sẽ chỉ được thu thập hoặc truyền đến các tổ chức và quan chức nhà nước được ủy quyền theo luật hiện hành hoặc nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo lệnh của tòa án.

Chúng tôi tôn trọng rằng bạn có thể không muốn cung cấp dữ liệu của mình để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt không dành cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường). Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu của bạn cho bên thứ ba hoặc tiếp thị dữ liệu của bạn mà không có sự đồng ý của bạn

5. Dữ liệu được thu thập tự động khi truy cập trang web của chúng tôi
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, dữ liệu sau có thể được xử lý vì lý do kỹ thuật và tổ chức: Tên của các trang bạn đã mở, trình duyệt và hệ điều hành, thời gian và ngày truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng hoặc tên của các tệp đã tải xuống và địa chỉ IP của bạn.

6. Cookies
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu thông tin trên máy tính của bạn dưới dạng cookie (phiên). Cookies là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web truyền đến trình duyệt của bạn và được lưu trên đĩa cứng của máy tính.

Ngoại trừ địa chỉ IP của bạn, sẽ không có dữ liệu người dùng cá nhân nào được lưu. Thông tin này cho phép bạn được tự động nhận ra trong lần truy cập tiếp theo vào trang web của chúng tôi và giúp điều hướng dễ dàng hơn. Cookie cho phép chúng tôi, ví dụ: điều chỉnh trang web của chúng tôi theo sở thích của bạn và lưu mật khẩu của bạn để bạn sẽ không phải nhập lại mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần cookie. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhận ra máy tính của bạn, bạn có thể ngăn cookie được lưu trên đĩa cứng bằng cách đặt trình duyệt của bạn thành “Tắt cookie”. Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem chức năng trợ giúp của trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ngăn bạn sử dụng đầy đủ mọi chức năng của ưu đãi của chúng tôi.

7. Sử dụng công cụ Google Analytics
Trang web của chúng tôi sử dụng công cụ Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics sử dụng các “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web.

Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường sẽ được truyền đi và lưu trữ bởi Google tại các máy chủ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu IP ẩn danh được kích hoạt trên trang web này, Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trước đó đối với các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại các quốc gia khác có ký kết Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu (gọi là che giấu IP).

Chỉ trong trường hợp đặc biệt khi địa chỉ IP đầy đủ được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. IP ẩn danh đang hoạt động trên trang web này. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này với mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác cho nhà điều hành website liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet.

Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của công cụ Google Analytics thì không được kết hợp với các dữ liệu khác từ Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, có khả năng bạn không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể phản đối việc Google thu thập dữ liệu do cookie tạo và liên quan đến việc sử dụng trang web của mình (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và việc Google xử lý dữ liệu đó bằng cách tải xuống và cài đặt trình duyệt bổ trợ (trình cắm) có sẵn trong liên kết theo dõi. Liên kết hiện tại cho việc này là: https://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout?hl=vi-US

Thay thế cho trình duyệt trình cắm hoặc trên trình duyệt của thiết bị di động, bạn có thể nhấp vào liên kết này để ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu trên trang web này trong tương lai. Cookie từ chối được đặt trong thiết bị của bạn. Nếu bạn xóa cookie của mình, bạn phải nhấp lại vào liên kết.
Bạn có thể truy cập Chính sách về Quyền riêng tư của Google và các điều khoản sử dụng tại:

https://policies.google.com/privacy?hl=vi
https://policies.google.com/terms?hl=vi

8. Sử dụng Instagram
Trang web của chúng tôi sử dụng “Instagram” được điều hành bởi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Hoa Kỳ. Các nút “Instagram” nổi bật trên trang web của chúng tôi sẽ thông báo cho Instagram rằng bạn đã mở một trang theo trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng nhập vào Instagram, Instagram có thể chỉ định lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vào tài khoản Instagram của bạn và liên kết dữ liệu của bạn. Instagram sẽ lưu dữ liệu được truyền bởi trình duyệt của bạn khi nút “Instagram” được kích hoạt. Để biết mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu, xử lý và sử dụng dữ liệu của Instagram và các tùy chọn cài đặt và quyền tương ứng của bạn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Instagram tại http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Nếu bạn không muốn Instagram chỉ định lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vào tài khoản Instagram của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản Instagram của bạn trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

9. Sử dụng WeChat
Trang web của chúng tôi sử dụng ‚“ WeChat“, được điều hành bởi Cổn ty Tencent Holdings Ltd., tại Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Khu công nghệ cao, Quận Nanshan, Thâm Quyến, CHNDTrung Hoa. Ứng dụng WeChat cung cấp nhiều khả năng giao tiếp, chẳng hạn như chuyển văn bản, ảnh, video, thư thoại, vv cho người dùng khác.

Nếu bạn sử dụng WeChat, dữ liệu và thông tin của bạn mà bạn đã mở một trang nhất định trong trang web của chúng tôi sẽ được truyền đến các máy chủ của WeChat và được xử lý tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa là dữ liệu sử dụng sẽ được chỉ định cho tài khoản cá nhân của bạn. Ngay cả khi bạn không có tài khoản truyền thông xã hội WeChat, WeChat vẫn có thể lấy và lưu địa chỉ IP của bạn.

Chúng tôi không bị ảnh hưởng tới nội dung của dữ liệu được truyển tải. Để biết mục đích và phạm vi của việc xử lý dữ liệu, bạn có quyền lựa chọn chủ đề dữ liệu và cài đặt quyền riêng tư, vui lòng xem trang web sau đây có chứa các chính sách quyền riêng tư từ nhà cung cấp: https://www.tencent.com/en-us/zc/privacypolicy.shtml.

10. Trẻ em và thanh thiếu niên
Trang web của chúng tôi chỉ dành riêng cho các ứng viên / khách hàng tiềm năng, đối tác kinh doanh và đại diện truyền thông.

Những người dưới 16 tuổi không nên truyền dữ liệu cho chúng tôi mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không yêu cầu dữ liệu từ trẻ em hoặc thanh thiếu niên chưa đủ mười sáu tuổi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu đó hoặc cung cấp dữ liệu đó cho bên thứ ba.

11. Bảo vệ
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và vận hành theo các quy định pháp luật hiện hành để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất, phá hủy, thao túng và truy cập trái phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi được xem xét thường xuyên và điều chỉnh theo sự tiến bộ của công nghệ. Tất cả nhân viên của chúng tôi và tất cả những người tham gia xử lý dữ liệu đều phải tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung, Đạo luật xử lý dữ liệu liên bang Đức ở dạng hợp lệ tương ứng và các luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu và phải bảo mật dữ liệu.

Hơn nữa, chúng tôi kết luận theo thỏa thuận với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào mà chúng tôi ủy thác.

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi thường xuyên được xem xét và điều chỉnh theo sự tiến bộ của công nghệ.

12. Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi
Chúng tôi có quyền thay đổi các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của mình nếu cần do sự phát triển kỹ thuật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Do đó, xin lưu ý phiên bản hiện tại về Chính sách bảo mật của chúng tôi.

13. Sự đồng ý
Nếu việc xử lý dữ liệu của bạn cần có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ lấy dữ liệu từ bạn và sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích đã nêu và đã yêu cầu sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý của bạn sẽ được ghi lại bằng kỹ thuật số.
Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Để làm như vậy, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi tại bộ phận Quản trị của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi tới email: admin-dws@dws-suedwollegroup.com

14. Quy trình đăng ký
Bằng cách truyền dữ liệu ứng viên của bạn, bạn đồng ý xử lý dữ liệu của mình cho quy trình đăng ký tương ứng. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai.

15. Quyền chủ đề dữ liệu
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn có quyền mở rộng sau đây dưới dạng chủ đề dữ liệu:

a) Quyền được thông tin
Theo Điều. 15 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, bạn có quyền nhận thông tin về dữ liệu được xử lý bởi chúng tôi.
Đặc biệt bạn có thể có được thông tin về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân liên quan, người nhận và khoảng thời gian dự kiến mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ.

Vui lòng gửi yêu cầu thông tin đến Bộ phận hành chính hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: admin-dws@dws-suedwollegroup.com

b) Quyền chỉnh lý
Theo Điều. 16 của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung, bạn có quyền nhận được cải chính hoặc hoàn thành dữ liệu của bạn từ chúng tôi.

Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với các địa chỉ nêu trên.

c) Quyền xóa bỏ
Theo Điều. 17 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nếu việc lưu trữ dữ liệu không còn cần thiết và nếu không có căn cứ pháp lý nào khác để xử lý. Bạn cũng có thể bị xóa nếu bạn phản đối việc xử lý và không có căn cứ hợp pháp nào để xử lý và nếu dữ liệu của bạn được xử lý bất hợp pháp hoặc nếu dữ liệu cá nhân phải bị xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp EU hoặc của quốc gia.

Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với các địa chỉ nêu trên.

d) Quyền hạn chế xử lý
Theo Điều. 18 của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung, bạn có quyền hạn chế xử lý nếu bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian cho phép mà người kiểm soát xác minh được tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn; nếu việc xử lý là trái pháp luật, nhưng bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn; các mục đích cho việc xử lý chấm dứt áp dụng, nhưng dữ liệu được yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc nếu bạn phản đối theo Điều khoản. 21 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung và liệu các căn cứ hợp pháp của bộ điều khiển có vượt quá lợi ích của bạn hay không vẫn chưa được xác định.

Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với các địa chỉ nêu trên.

e) Quyền truy cập dữ liệu
Theo Điều. 20 của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy (tính di động của dữ liệu). Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể nhận dữ liệu của mình trực tiếp từ người kiểm soát nếu có thể về mặt kỹ thuật.

Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với các địa chỉ nêu trên.

16. Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối sử dụng dữ liệu của mình với những mục đích nêu trên bất cứ lúc nào (Điều 21 Quy định bảo vệ dữ liệu chung). Điều này có thể phản đối việc tiếp thị trực tiếp hoặc trên cơ sở liên quan đến trường hợp cá nhân cụ thể của bạn. Nếu bạn phản đối việc tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ thực hiện quyền phản đối chung của bạn mà không có thông tin về trường hợp cá nhân cụ thể của bạn.

Để thực hiện quyền phản đối của bạn, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi tại bộ phận Quản trị của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi tại admin-dws@dws-suedwollegroup.com

17. Câu hỏi, Gợi ý, Khiếu nại cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Bên trong / Bên ngoài
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, bảo vệ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

Bernhard Bock

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: yarns@suedwollegroup.de
Tel.: 0941-2986930

Yêu cầu thông tin, đề xuất và khiếu nại cũng có thể được gửi đến nhân viên bảo vệ dữ liệu.

18. Quyền gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát
Cũng xin lưu ý rằng, không phân biệt các biện pháp hành chính hoặc pháp lý khác bạn có quyền gửi khiếu nại đến các cơ quan giám sát, đặc biệt là ở quốc gia Thành viên nơi cư trú thường xuyên, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Danh sách các cơ quan giám sát (khu vực phi chính phủ) và địa chỉ của họ được cung cấp (bằng tiếng Đức) tại:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.