Dấu ấn

Công ty TNHH Sợi Đà Lạt (DWS)
Lô A8, cụm Công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành,
Thành phố Đà Lạt
Tỉnh Lâm Đồng
Việt Nam
Mã bưu chính: 672214

Phone: +359 32603100
E-mail: bulsafil@bulsafil-suedwollegroup.com

Mã số thuế: 5801344315
Người liên hệ: Ms. Jane